MENU
Aula_close Layer 1

Vores visioner

Formål og indhold for

Regnbuen (0.-1. klasse) og Klubben (2.-3. klasse)

 

Formål:

At børnene oplever et godt fritidsliv, hvor de har mulighed for at få en indholdsrig eftermiddag i SFO-en ved:

 • At opleve fællesskab.
 • At opleve god trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 • At kunne vælge mellem forskellige aktiviteter
 • At styrke fantasien
 • At styrke motorikken
 • At opleve glæde ved natur og kultur.

 

 

Når der er selvvalgte aktiviteter, kan der vælges mellem træværksted, kreativt værksted, legeområder med Lego, dukker og andet legetøj, spillerum, diskotek, hyggekrog med bøger.

 • Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne
 • Vi støtter op om deres valg
 • Vi stiller materialer frem efter aktiviteter
 • Vi hjælper med at fastholde interessen og at færdiggøre aktiviteten.
   
  Medbestemmelse, medansvar og forståelse af demokrati:
 • Børnene skal føle sig som værdifulde i sig selv, og vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang
 • Børnene skal opleve respekt for forskellighed og at de er betydelige for fællesskabet
 • Børnene arbejder med lystbetonede aktiviteter
 • De voksne er rollemodeller og lærer børnene at tage et ansvar, at rydde op efter sig og at passe på de materialer, der arbejdes med.
   
  Trivsel og udvikling:
 • Vi er nærværende voksne og vægter, at børnene oplever, at der er trygt og godt at være i SFO, og at de kan stole på os.
 • Når børnene fortæller eller opsøger hjælp, bliver de mødt af interesserede voksne, der tager dem alvorligt.
 • Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser og hjælper barnet med at håndtere dem.
 • Vi arbejder på at skabe gode relationer til børnene og hjælper dem med deres indbyrdes relationer.
 • Vi øver barnet i at håndtere konflikter, at det er tilladt at være uenige, og at dette løses med dialog.
 • Vi tager højde for opvækstvilkår og børnenes sociale fundament, således at der tages udgangspunkt i børnenes forskellige forudsætninger.
 • Vi arbejder målrettet på at skabe et positivt kulturmøde præget af gensidig tolerance og respekt.
 • Vi yder en tidlig forebyggende indsats og skaber en tværfaglig indsats over for de børn, der har særlig behov.
 • Vi arbejder på at højne selvtillid og selvværd ved at se barnets individualitet.
   
  Fysisk sundhed:
 • Udelivet vægtes højt, hvor der er mulighed for at prøve sig selv af med stylter, rulleskøjter, cykler, mooncars, cross, cykelbaneog boldspil ude og i idrætshallen.
   
  Kultur og natur
 • Vi tager på ture rundt på Bornholm og ser forskellige seværdigheder, især i ferier.
 • Vi tager på ture for at se, opleve og sanse den varierede bornholmske natur og lære at færdes i den.
 • Vi tager på virksomhedsbesøg.
   
 • Vi inviterer bedsteforældre som hjælpere i café og større arrangementer.
 • Vi samarbejder med det nærliggende plejehjem til forskellige arrangementer.
 • Vi gør meget ud af traditioner, såsom Sankt Hans, jul med lysfest, Lucia, Halloween og Æblernes dag.
 • Klubben holder aftenarrangementer 5 gange om året ud fra temaer.
 • Litteratur, højtlæsning, hyggelæsning inddrages, når det er muligt.
 • Der laves hvert år forsøg med nye rekorder til Børnenes rekordbog.
 • 3. klasserne deltager i den årlige børnemusikfestival ”Vilde vulkaner” i Vordingborg, hvor de overnatter 3 dage sammen med 10.000 børn fra hele Danmark. Denne ligger i den første uge af skolernes sommerferie.
 • Regnbuen har dagkoloni i dele af den første uge af skolernes sommerferie.
   
  Samarbejde med og forventninger til forældrene:
 • Tabulex bruges dagligt, hvor barn eller forældre tjekker ind og skriver beskeder om afhentning, bustider, sportsaftaler og andre fritids- og legeaftaler.
 • Personalet bruger intranettet til at informere forældre om nyheder og aktiviteter, inkl. månedsbrev.
 • Der er dialog i det daglige med forældre, mens der afleveres eller afhentes børn.
   
   
  Samarbejde med skolen:
 • Børnene skal opleve sammenhæng i at starte om morgenen i SFO, gå i skole og så slutte dagen i SFO igen.
 • Børnene følges om morgenen fra SFO til skole, og efter skoletid sikrer personalet, at børnene kommer trygt til SFO.
 • Pædagoger fra SFO arbejder, så vidt det er muligt, også på skolen og kan derved være med til, at børnene oplever skole og SFO som en helhed.
   
  Samarbejde med børnehaverne:
 • Børnene starter i SFO, når de starter i 0. klasse.
 • Overgangen fra børnehaven til SFO koordineres med skolen. Børnehaverne kommer på besøg i skole og i SFO, så børnene er blevet kendte med de nye lokaler og deres muligheder.
 • Også de private børnehaver inviteres til dette overgangssamarbejde.
 • Personalet udsender månedsbreve, hvori månedens aktiviteter og arrangementer beskrives.