MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vores værdisæt ligger tæt op ad skolens vision om at være et bærerdygtigt fællesskab, hvor tryghed er i fokus. Vi arbejder systematisk med grønne tiltag så som skolehaver, sansehaver, affaldshåndtering, baltisk miljøsamarbejde, rettighedsskole og grønt flag. Vi lægger stor vægt på elevernes faglige udbytte af undervisningen, og har en meget høj gennemførelsesprocent ved 9. klasse eksamen. Vores inklusionspolitik er, at alle skal have mulighed for at gennemføre folkeskolen. Her kan du læse om vores visioner.

Vi har ingen specialklasser, men har foruden lærerne også pædagogisk personale i mange klasser.