MENU
Aula_close Layer 1

Udbud af uddannelse

Vi er en folkeskole med 2-3 spor fra 0. - 9. klasse.

Vi har også tilknyttet modtagelsesklasser for tilflyttede elever, som ikke er dansksprogede.

Paradisbakkeskolen er certificeret Rettighedsskole.

 

At være en Rettighedsskole betyder, at hele skolen aktivt arbejder for mere demokrati og medbestemmelse, og derved en bedre trivsel for alle.

 

Indskrivning foregår digitalt via dette link:

https://www.brk.dk/Borger/Familie-boern-unge/Skoler/Sider/Folkeskoler.aspx