MENU
Aula_close Layer 1

Princip bevægelse

Princip for bevægelse 2019-2020

 

 

Formål:

Bevægelsen skal lægges ind i de fagfaglige timer over hele skoledagen Bevægelsen skal understøtte undervisningen.

 

Mål: Fremme sundhed

Understøtte motivation og læring i skolens fag

Understøtte de sociale relationer

Understøtte fællesskabet

 

Princip:

Personalet skal synliggøre, hvornår der er ”bevægelse i undervisningen”. Skolebestyrelsen understøtter bevægelse i frikvartererne ved et fortsat fokus på at have inspirerende og udviklende udearealer, samt prioritere vedligeholdelsen af disse.

 

Princip for bevægelse