MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældreansvar

Princip for forældreansvar 2019-2020

 

 

Formål:

Paradisbakkeskolen har et højt informationsniveau. Der udgives ugeplan/ugebreve fra basisteamet på AULA. Vi forventer, at al kommunikation foregår på AULA–og ikke på andre medier. Ligeledes henstiller vi til, at forældrene som udgangspunkt henvender sig til den relevante lærer, hvis der er uklarheder inden ledelsen kontaktes. Forældre skal give besked til ledelsen ved mere end 1 uges fravær. Andet fravær meddeles klasselæreren.

 

Mål:

At fremme kommunikationen og gennemsigtigheden og skabe det bedste samarbejde mellem hjem og skole.

 

 

Forældremøder

Der afholdes mindst et forældremøde pr. skoleårsamt trivselsmøder efter behov. Ved særlige arrangementer som hytteture, lejrskoler m.v. afholdes der ad hoc forældremøder. Det årligt pligtige møde afholdes inden efterårsferien.

 

Skole/hjemsamarbejdet

Det er vigtigt at tilgangen er positiv og altid fremadrettet, og at begge parter er klar over, at det er et gensidigt samarbejde. Der skal foreligge målbart materiale ved samtalerne, og eleverne skal være klar over, hvad samtalens fokusområde bliver. Der afholdes skole-hjemsamtaler efter behov –dog minimum to pr. skoleår. Skolebestyrelsen opfordrer til, at eleverne deltager i skole/hjemsamtalerne fra 1. klasse. Ved samtalerne skal der også være fokus på elevens trivsel.

 

Deltagelse i uv.

Forældre skal altid –inden deltagelsen i undervisningen –have aftalt dette med lærerne. Skolen ser gerne, at forældrene deltager i under-visningen, men vi forventer, at forældrene er aktive deltagende for hele klassen. Omfanget for deltagelsen aftales med klassens lærere. Kontoret indhenter børneattest ved mere end 3 besøg over 3 måneder.

 

Læs også om forældreressourcer/ressourcebank, forældreråd og om kontakt til lærerne på:

https://paradisbakkeskolen.skoleporten.dk/sp

 

Princip for forældreansvar