MENU
Aula_close Layer 1

Princip for lejrskole

Princip for lejrskoler, hytteture og ekskursioner 2018-2019

 

Formål:

Formålet med ekskursioner, hytteture og lejrskoler er, at åbne elevernes

interesse for det omkringliggende samfund – samt give dem udsyn og erfaringer,

der ikke altid kan etableres i den ordinære skoledag. Vi tror også,

at det faglige indhold ved ovennævnte, sætter spor og giver eleverne

en bedre forståelse af nuancerne i hverdagens faglige stof.

 

Mål:

At styrke fagligheden og danne vores elever til at blive aktive verdensborgere.

 

Lejrskoler:

Der afholdes udlandsrejse i 8. klasse.

Som udgangspunkt deltager to lærere pr. klasse. Hvis klasserne rejser til

samme destination, fastsætter ledelsen lærerdeltagelse i samarbejde med

lærerne – efter en konkret vurdering.

Skolen afsætter kr. 1500.- pr elev

 

Hytteture:

Der afholdes en hyttetur på Bornholm i 3. klasse

Der afholdes en hyttetur inden for Danmarks grænse i 6. klasse

Skolen afsætter kr. 150 pr. elev pr. tur.

 

Ekskursioner: Skolen afholder de udgifter, der er forbundet med ekskursioner - f.eks.

transport, entreer m.v.

Forældre kan ved betaling til en ”klassekasse” finansiere udgifter, som

skolen ikke er forpligtiget til at betale – f.eks. juice, frugt eller lign.

 

Skolerejser:

Ekstra Bladets fodboldturnering prioriteres.

Andre arrangementer m.v. – uden for øen – afhænger af skolens økonomi

og om det er muligt at få samarbejde med eksterne frivillige.

Skolen sender en ansat med på skolerejsen.