MENU
Aula_close Layer 1

Princip for målbånd, evaluering og hjemmearbejde

Princip for målbånd, evaluering og hjemmearbejde 2019-2020

Formål: På Paradisbakkeskolen betragter vi understøttende undervisning som en integreret del af undervisningen. Der skal være sammenhæng mellem elevernes individuelle læringsmål og det arbejde, der foregår. Organiseringen skal tilrettelægges, så alle fag tilgodeses.

Mål: Målet er at styrke elevernes faglige og sociale færdigheder og kompetencer og at styrke elevens alsidige udvikling. Hjemmearbejde skal medvirke til at understøtte elevens sikkerhed i de faglige discipliner.

Princip: Den understøttende undervisning lægges både som et 15-20 minutters målbånd hver morgen samt integreret i den fagopdelte undervisning som hele dage – eller som dele af dage - evaluering. På alle klassetrin varetages målbånd af klassens lærere. I indskolingen varetages evaluering af pædagoger og i mellemtrin og overbygning varetages både målbånd og evaluering af klassens lærere.

Målbånd kan indeholde: Læsebånd, matematikbånd, elevsamtaler, faglige oplæg m.v.

Evaluering: Færdiggørelse af opgaver, træning af allerede kendt stof, forberedelse til undervisningensamt klassetrivsel.

Hjemmearbejde:Læsetræning, læsning af længere noveller og romaner, arbejde med projektopgaven, ugeopgavereller træningsopgaver.