MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

 

Skolens ledelse skal stå i spidsen for antimobbestrategien, og gribe ind overfor mistrivsel i almindelighed og mobning i særdeleshed.

 

  • Alle skal bidrage til at fremme trivslen på skolen.
  • Alle skal reagere og agere når nogen optræder uacceptabelt overfor en elev eller en voksen.
  • Skolens personale skal gribe ind med voksenautoritet og professionsautoritet overfor mobning ved både fysisk, psykisk og digital mobning.
  • Forældre skal samarbejde om trivsel og modvirke mobning.
  • Hver klasse skal udarbejde klassechartre, der lever op til antimobbestrategiens målsætninger og som er tilpasset klassetrin og klassens sociale forudsætninger.
  • Skolen er ved at blive Rettighedsskole, der betyder, at vi flere gange om året har trivselsdage på tværs af skolens klasser.
  • Vi har nedsat et Rettighedsråd, bestående af en elev fra hver årgang, en repræsentant fra skolebestyrelsen, to rettighedskoordinatorer, en elev fra elevrådet, en elevrådskoordinator (inklusionsvejlederen) samt skolelederen. Der afholdes møder en gang om måneden.

 

Læs mere om vores antimobbestrategi i nedestående dokument.

 

Dokumenter
Antimobbestrategi Shape Created with Sketch.